Our Mythical Childhood...

The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges

Find the Force! - Czerp Moc!

Z NASZYMI MITYCZNYMI ODKRYCIAMI


Pomaluj Muzy!


Muzy były córkami Zeusa i bogini pamięci Mnemosyne. Zsyłały natchnienie artystom. Przewodził im Apollo z przydomkiem Muzagetes (Μουσαγέτης – Przewodnik Muz). Z czasem każda Muza (a było ich dziewięć) wzięła pod opiekę inną dziedzinę sztuki. W III wieku p.n.e. władca Egiptu Ptolemeusz I Soter (Zbawca) założył w Aleksandrii Muzeum – miejsce kultu Muz, w którym pracowali uczeni i artyści. Muzy do dziś obecne są w kulturze – być może znacie je z animacji Disneya Herkules (1997):

Każda Muza miała swoje atrybuty (przedmioty), które nosiła ze sobą i dzięki którym można było ją rozpoznać. Poniżej znajdziecie listę Muz z ich atrybutami. Muzy inspirowały twórców, a my do dziś możemy podziwiać powstałe w starożytności dzieła sztuki. Czeka nas przy tym wiele niespodzianek. Na przykład, oglądając antyczne posągi, pamiętajcie, że nie były tylko białe – dzięki współczesnej technice odkrywamy na nich ślady barwników i możemy spróbować odtworzyć ich kolory. Tak mogła wyglądać Kora (młoda dziewczyna), znajdująca się obecnie w Museum of Classical Archaeology Uniwersytetu w Cambridge w Wielkiej Brytanii:


Źródło

A jak mogły wyglądać Muzy? Teraz każdy z Was może użyć wyobraźni i pomalować portrety mitycznych opiekunek artystów, wykorzystując te specjalnie przygotowane rysunki Muz z dawnych ksiąg:

EratoMuza poezji miłosnej, wyposażona w niewielką lirę
EuterpeMuza poezji lirycznej, gra na aulosie (to rodzaj starożytnego fletu – tutaj możecie posłuchać, jak prawdopodobnie brzmiał)
KaliopeMuza poezji epickiej, przedstawiana z rylcem i tabliczką do pisania („nasza” Kaliope trzyma papirus, a na obrazku widać też wieniec laurowy – symbol zwycięstwa)
KlioMuza historii, trzyma w ręku zwój pergaminu
PolihymniaMuza poezji chóralnej, przedstawiana bez atrybutu, za to z zamyślonym wyrazem twarzy
TerpsychoraMuza tańca, trzyma lirę i plektron (pałeczkę służącą do grania na instrumentach strunowych)
TaliaMuza komedii, z maską komiczną
MelpomenaMuza tragedii, z maską tragiczną
UraniaMuza geometrii oraz astronomii, przedstawiana z cyrklem i kulą ziemską

Niech Muzy ześlą Wam inspirację!


Z radością obejrzymy Wasze prace. Jeśli macie ochotę, prześlijcie je na adres strycharczyk@al.uw.edu.pl, najciekawsze opublikujemy na stronie projektu. 

Ilustracje (na podstawie dawnych rycin) przygotował Zbigniew Karaszewski, polski tekst – Katarzyna Marciniak, wersję angielską – Elżbieta Olechowska; wersję włoską – Beatrice Palmieri; wersję ukraińską – Olha Kolesnyk.